Aktuellt

Sjösättning 2024.
26-27 april

Parkering vid Slottshamnen och WSS klubbhus.

 • Generellt gäller parkeringsförbud.
 • Region Gotlands allmänna parkeringar ska användas med de regler som gäller.
 • Båtägare med bryggplats i Slottshamnen (samt funktionär) och som fått dekal till båten:
  • Sommartid får bil parkeras inom den av WSS uppsatta inhägnaden och då med giltig dekal synlig i framrutan. Detta vid vistelse i båten, hamnen eller färd med båt från Slottshamnen.
  • Vintertid får bil parkeras inom den av WSS uppsatta inhägnaden och då med giltig dekal i framrutan. Detta vid vistelse i båten eller hamnen.
  • Inhägnaden får er nyttjas som långtidsparkering vid andra tillfällen såsom fastlandsresor med färja, flyg mm, då ska Region Gotlands allmänna parkeringar användas.
 • Missbruk kan äventyra WSS relation med Region Gotlands Hamnkontor och kan därför komma att anmälas av WSS.
 • Skrivet 20221031 av WSS ordf. Per Vinberg

 
Övrigt