Historik

[ezcol_1half]historik_grund2

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Wisby segelsällskap (WSS)är en av landets äldsta sällskap och bildades 1883, dess förste ordförande var Lars Kolmodin.

Redan från första året i sällskapets historia har kappsegling och långfärdssegling dominerat verksamheten.

Båtarna som användes vid den tiden till stor del bruksbåtar och mindre kostrar. Senare blev skärgårdskryssare eller jakter som de också kallades, allt vanligare.

En profil i sällskapets tidiga historia var Dr. A.P. Skoglar som med båten Bölja, en yawlriggad speljakt, gjorde långfärdsseglingar runt hela Östersjön.

1907 och 1908 var Wisby segelsällskap värd för kappseglingen Wisbypokalen som gick från Dalarö till Visby och tillbaka igen.

Dessa seglingar var början påde kappseglingar som sedermera kallades Visbyseglingarna och som sedan många år tillbaka har utvecklat sig till Gotland runt.

[/ezcol_1half_end]