Sjösättning/ Upptagning

Aktuella datum 2023

Lista för båtupptagning finns nu i klubbhuset att skriva i önskad dag för upptagning. Sista dagen att anmäla upptagning är den 30 september.

7 oktober transport av vagnar och vaggor . Vi samlas kl 8,45 i klubbstugan.

Höstens båtupptagningar är den 13, 14 och 28 oktober.

Tips

För att upptagningen och sjösättning ska gå så smidigt som möjligt har vi i varvsgruppen sammanställt en checklista.

Inför sjösättning och upptagning sätts en lista upp på klubbhusets anslagstavla inne i klubbhuset. Skriv upp om du ska sjösätta / upptaga din båt. Om du inte har nyckel kontakta någon som har eller hör av dig till varvsgruppen.

Vid upptagning

 • Passa tiden. Tiden du får på listan är ungefärlig. Kom i god tid och se till att din båt är framkörd när det är din tur.
 • Tampar i för och akter, minst på 10 meter vardera.
 • Låt kranföraren bestämma hanteringen av båten under lyft.
 • Gå ej under hängande båtar.
 • Vagga, ställning. Se till att din vagga/ och att stege finns tillgängligt. Kontrollera att stöttor/ställning är klara och enkla att justera. Att du har verktyg tillgängliga för justering. Att du har pallningsmaterial om behov finns, mm.
 • Parkera din bil utanför varvsområdet.
 • Märk upp vagga/ställning med namn och telefonnummer.

  Vid sjösättning

 • Passa tiden. Tiden du får på listan är ungefärlig. Kom i god tid och se till att din båt är klar när det är din tur.
 • Tampar i för och akter, minst på 10 meter vardera.
 • Vagga, ställning. Se till att din vagga/stöttor/ställning är klar och enkel att justera. Att du har verktyg tillgängliga för justering samt stege.
 • Låt kranföraren bestämma hanteringen av båten under lyft.
 • Gå ej under hängande båtar.
 • Parkera din bil utanför varvsområdet.
 • När din båt är sjösatt, kör ut till din båtplats så du inte hindrar andra.
 • Flytta undan din vagga/ställning om den hindrar vidare sjösättning.
 • Städa uppställningsplats ren och fin efter sjösättning.